IT Advisory - skal vi hjælpe dig?

IT Advisory - skal vi hjælpe dig?

It-rådgivning har ét mål - at styrke og udvikle din forretning

I dag kan du næsten ikke tale om strategi uden samtidig at tale om forretningsudvikling, digitale forretningsmodeller og digital transformation – uanset om du har behov for at driftssikre virksomhedens forretning, skabe mere værdi for jeres kunder, øge konkurrenceevnen på tværs af værdikæden eller noget helt fjerde. 

 

Vi bygger bro mellem it og forretningen og skaber fremdrift

En af de mest grundlæggende forudsætninger for at kunne bevæge sig fremad med forretningsstrategien er, at man formår at tale det samme sprog i direktionen, ledergruppen eller projektteamet. Og eftersom it og digitalisering i dag er en næsten fast bestanddel af al forretningsudvikling, har behovet for at oversætte sproget mellem it- eller digitaliseringsafdelingen og den øvrige forretning aldrig været større. Værdien af tydelig kommunikation mellem de nødvendige interessenter er uvurderlig. Uanset om det er en større sikkerhedsopgradering af server- og netværksdriften, udformning af it-strategien eller eksekvering af virksomhedens digitale transformation, så er det essentielt at alle involverede forstår formålet med processen og den værdi, man vil skabe.

Når der er klarhed over virksomhedens position og den retning, man ønsker at bevæge sig i, er det vigtigt at kunne formulere en plan og eksekvere den på effektiv vis. Dette kan netIP også hjælpe med, og vi har fokus på at afdække de relevante elementer, som har betydning for implementeringens succes. Ikke kun de tekniske - men i høj grad også de forretningsmæssige perspektiver. Det kunne for eksempel være adoption af den teknologi, man vil implementere blandt brugerne, de organisatoriske konsekvenser af den nye digitale forretningsmodel eller de tekniske forudsætninger, der er nødvendige, før vi kan flytte driften i skyen. Ofte indeholder en handlingsplan, der kan løbe over for eksempel 3-4 år, flere komplekse elementer og parallelle processer, hvor nogle systemer måske skal lukkes ned eller konverteres. Andre systemer kan måske helt spares væk ved at konsolidere jeres data eller gennem strømlining af procedurer og praksis på tværs af organisationens forskellige platforme. På denne måde kan vi både flytte forretningen og optimere jeres driftsomkostninger på samme tid.

Vi er uvildige og har 100% fokus på at styrke jeres forretning

Den grundlæggende målsætning for netIPs konsulenter er at lytte til jeres situation, behov og ønsker for at forstå den kompleksitet, der er i netop jeres forretning og markedsposition. Dette tilføjer vi vores egen ekspertise og erfaring, en god del dialog i øjenhøjde, samt den nyeste viden om trends og teknologier. Derefter giver vi vores syn på, hvad vi mener netop jeres virksomhed har behov for at gøre for at I kan nå jeres målsætning og indfri jeres forretningsstrategi. Vi er uvildige og har udelukkende fokus på at styrke jeres forretning - uagtet hvilken løsning, retning eller teknologi, I vil anvende. Vi arbejder gennem workshops, dialog og interviews med jer og har fokus på løbende at forventningsafstemme processen med de involverede interessenter, hvad enten det er med ledere, specialister eller i direktionen. På denne måde sikrer vi, at vi rammer jeres behov før, under og efter processen.

Opnå værdifuld udvikling gennem løbende proces

Lynhurtigt bliver det de teknologiske muligheder for at udvikle forretningen, der kommer i fokus, når du taler digital forretningsudvikling. Det kan eksempelvis være Industri 4.0, IoT, machine learning, kunstig intelligens – listen med muligheder og fantastiske teknologier er lige så farvestrålende og overvældende som Fætter BRs Ønskebog. Man får nemt det indtryk, at det bare handler om at vælge den rigtige teknologi, tilpasse forretningsmodellen til en digital forretningsmodel med et snuptag, og så er din virksomhed kommet i mål både med at blive digitaliseret og forretningsudviklet. Men sådan arbejder vi ikke med digital forretningsudvikling i netIP...

Digital forretningsudvikling og digitale forretningsmodeller er drevet af mennesker

Hvis du spørger os, så handler digital forretningsudvikling om at facilitere fælles udviklingsprocesser. Du kan kun udvikle og digitalisere din forretning, hvis hver eneste leder, mellemleder og medarbejder i virksomheden er med på rejsen - hele vejen. Det er mennesker, der gør forskellen og skaber udvikling - ikke teknologi alene.

Derfor arbejder vi med digitale forretningsmodeller som en udviklingsproces – ikke som et produkt eller en færdig løsning. Forretningsudvikling - også teknologibaseret forretningsudvikling - kræver, at man sætter de rigtige mennesker sammen og bringer deres erfaring, kompetencer og idéer i spil. Men for at det kan ske, skal man skabe et fælles, menneskeligt rum af åbenhed, nysgerrighed, tillid og tryghed.

Det er dét rum, vi tager ansvar for at skabe sammen med jer. Vi er bevidste om, at vi sammen skal adressere og håndtere menneskelige barrierer for den forretningsmæssige udvikling før Isak fra intern it, Berit fra HR og Hans fra produktionen for alvor kan bidrage til digitaliseringen af de forretningsprocesser og forretningsmodeller, som de arbejder med og er ansvarlige for i hverdagen.

IT Advisory - skal vi hjælpe dig?

Din virksomheds it-platform er det teknologiske grundlag for at digitalisere jeres forretning

Faglig kompetence og teknologisk indsigt i jeres it-platform er en selvfølge for os – sammen med en oprigtig interesse i jeres forretning. I vores samarbejde er vi vedholdende og positivt irriterende. Det er den eneste måde, vi kan lære jeres forretning så godt at kende, at vi kan bygge bro mellem it-afdelingen med alle teknologierne, og forretningens behov for udvikling og nytænkning. 

Vores konsulenter hjælper med at løfte teknologien ud af it-afdelingen...

... og over i forretningen – og omvendt – så forretning og it i fællesskab kan skabe overblik, navigere og prioritere. Uanset hvad dit mål med digital forretningsudvikling er, så er det vores mål at give dig grundlaget for at forstå, hvordan din virksomheds it-platform kan følge med forretningen rent udviklingsmæssigt: Hvordan I får teknologierne til at arbejde sammen i virksomheden, hvilke platforme, du skal vælge, og hvad de valg betyder for sammenhængen i forretningen. 

Digitale forretningsmodeller skal facilitere fælles udviklingsprocesser

Digital forretningsudvikling er en udviklingsproces, som kræver, at man sætter de rigtige mennesker sammen og bringer deres erfaringer, kompetencer og idéer i spil for at udvikle en digital forretningsmodel. Det er mennesker, der gør forskellen og skaber udvikling. Vi hjælper dig med at løfte teknologien ud af it-afdelingen og over i forretningen – og omvendt – så forretning og it i fællesskab kan skabe overblik, navigere og prioritere.

”Hør mere om, hvordan netIPs it-rådgivning kan understøtte din virksomheds udvikling."

Lars Flamand Sales Manager

78 74 38 33

lfl@netip.dk

Ring mig op
Support