Automation - skal vi hjælpe dig?

Automation - skal vi hjælpe dig?

Automation af manuelle processer øger din virksomheds konkurrenceevne

Automation letter arbejdsgange, mindsker tidsforbrug, sikrer kvalitet på arbejdsopgaver og lader os mennesker fokusere på det, som skaber værdi for os selv, hinanden og kunderne. Automation kaldes også RPA, hvilket er en forkortelse af Robotic Process Automation. Begrebet dækker over at lade softwarerobotter håndtere gentagne arbejdsopgaver. Disse ensformige rutineopgaver kan ofte med stor succes overlades til automation, fordi virksomhedernes konkurrenceevne øges gennem effektivitet, kvalitet og lavere omkostninger.

 

Hvilke teknologier bruger netIP til automation?

Vores konsulenter har kompetencer inden for et bredt udvalg af teknologier, som kan bruges til automations-projekter - eksempelvis Microsoft Power Platform (Power Automate og Power Apps), PowerShell, C#, Azure Functions og Azure Logic Apps. 

Hvor giver det mening at overveje automation?

I nogle tilfælde kan dele af arbejdsområder automatiseres, mens det menneskelige "touch" bevares på de elementer, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Så automation er ikke nødvendigvis et spørgsmål om "enten/eller". For at afklare, om automatisering kan bruges til en specifik opgave, kan man stille en række spørgsmål:

 • Er det forbundet med værdi, at et menneske udfører opgaven?
 • Tager opgaven uhensigtsmæssig meget tid for os selv at løse?
 • Kan vi spare penge ved at lade softwarerobotter håndtere opgaven?
 • Får vi lettere ved at styre arbejdsgangen omkring opgaven?
 • Kan vi undgå fejl og forglemmelser ved at automatisere processen?
 • Vil det kunne forbedre vores evne til at samarbejde internt og eksternt?
 • Kan vi give vores kunder en bedre oplevelse gennem automation?

 

Automation - skal vi hjælpe dig?

Hvordan kan automation bruges i din forretning?

Der er nærmest endeløse muligheder for automation af manuelt arbejde. Her har vi samlet et lille udvalg af processer og opgaver, vores kunder finder populære at automatisere.

Godkendelses-flow
Opnå en strømlinet og optimeret godkendelse af eksempelvis fakturaer, hvor de nødvendige personer inddrages på rette tidspunkt i processen.

Sagshåndtering
Få faste processer og lettere håndtering af eksempelvis reklamationer ved at lette arbejdsgangene mellem afdelinger og personer i organisationen.

Ansættelseshåndtering
Gør ansættelse af nye medarbejdere til en leg ved at lade automation sikre, at alle relevante opgaver uddelegeres og udføres - uden at noget glemmes.

Ansøgerhåndtering
Håndter ansøgninger mellem de rette relevante personer i jeres organisation uden at risikere brud på gældende persondatalovgivning.

Journalsystem
Automatiser journalisering af filer og dokumenter, så det sker straks uden manuel håndtering efter gældende GDPR-lovgivning.

Eksempler på opgaver

Der er mange muligheder forbundet med automation. Helt konkret kan automation udføre en række arbejdsopgaver, eksempelvis:

 • Flytte filer og mapper
 • Behandle data fra dokumenter
 • Logge på applikationer
 • Integration mellem systemer
 • Kopiere og indsætte data
 • Læse og skrive i databaser
 • Åbne mails og vedhæftninger
 • Indhente data fra internettet
 • Lave udregninger
 • Berige indhold i dokumenter

Mulighederne er mange, så spørg en af vores konsulenter til råds omkring dit automations-projekt.

Tag styringen 

Undgå at tage nye teknologier i brug uden en plan for at opnå fuld effekt af fornyelsen. Projektet risikerer at strande på grund af uforudsete udfordringer eller slutresultatet er ikke tilstrækkeligt værdiskabende.

Vi kan hjælpe med at tage kontrol over processen, inddrage de relevante personer i jeres organisation og afklare behov og ønsker i forhold til de praktiske muligheder.

Mennesker gør forskellen - ikke data alene

At erstatte manuelle processer og arbejdsgange med automatiserede digitale "robotter" kan lyde fristende. Men det kræver menneskelig indsigt at få værdi af. Derfor kan jeres automatiserings-projekt med succes kombineres med viden, indsigt og erfaringer fra en af netIPs konsulenter. På den måde sikres:

 • Overordnet strategisk tilgang
 • Grundig behovsafklaring
 • Optimal procesplanlægning
 • Generering af alle relevante data 
 • Korrekt databehandling
 • Optimal datasammensætning
 • Visualisering og præsentation af data
 • Inddragelse af organisationen
 • Forståelse for data og indsigt
 • Løbende processer, som sikrer udnyttelse af jeres data

Men vigtigst af alt - vi sikrer samspillet mellem viden og mennesker. Se eksempelvis hvorledes vi arbejder med Den Digitale Rejse.

"Få sparring om mulighederne for at optimere arbejdsgangene i jeres virksomhed gennem automation af manuelle processer"

Carsten Ingemann Jensen Sales Manager

82 19 44 55

cij@netip.dk

Ring mig op
Support