HPE GreenLake

HPE GreenLake - skal vi hjælpe dig?

HPE GreenLake - skal vi hjælpe dig?

HPE Greenlake kombinerer det bedste fra on-premise og cloud i en fleksibel og skalerbar løsning


Greenlake fra HPE er en edge-to-cloud platform, der bygger en forbrugsbaseret model oven på konceptet om komposibel it-infrastruktur. Resultatet er mere simpelt end det lyder: En super fleksibel it-infrastruktur, hvor du lejer den nødvendige hardware og kun betaler for den kapacitet, du bruger. Greenlake forbinder det bedste fra on-premise og cloud og omplacerer de økonomiske udgifter, så det bliver langt mere tilgængeligt for især små- og mellemstore virksomheder at få et state-of-the art datacenter.

Som virksomhed har man traditionelt set haft to muligheder, når det kom til at etablere sit datacenter; Enten fuldt ejerskab og kontrol i form af en on-premise løsning, med alle de udgifter, der er forbundet hertil, eller en cloud-løsning, hvor de økonomiske slagsider udskiftes med tab af kontrol over drift og sikkerhed.

Mulighed 1: On-premise
I investerer i den nødvendige fysiske it-infrastruktur. Det sikrer jer den ultimative kontrol og sikkerhed, men kommer også med en række ulemper:

 • Høje omkostninger til indkøb af hardware
 • Faste omkostninger til vedligehold og support af hardware
 • Risiko for at have for lidt eller for meget kapacitet, når behov ændrer sig

Mulighed 2: Cloud
I implementerer en cloudløsning, der kan varetage det nødvendige work-load. Det sikrer jer som regel en mere smidig økonomi, men kommer også med en række ulemper:

 • Mindre grad af kontrol over jeres it-drift
 • Mindre kontrol over jeres databeskyttelse

Mulighed 3: Sammensat model - "the best of both worlds"

Denne mulighed er en model, som har vundet indpas de seneste år. Det er en sammensat model, som gør det muligt at have fysisk kontrol og infrastruktur samtidigt med, at man kan høste fordelene ved cloud. På fagsprog hedder løsningen komposibel it-infrastruktur.

Hvad er komposibel it-infrastruktur?

En af de største trends i it-branchen de seneste mange har været, og er stadig, as-a-service, hvor en af de store gevinster er muligheden for at skalere hurtigt op og ned efter behov. Komposibel it-infrastruktur er kort fortalt dataressourcer-as-a-service.

På fagsprog: Komposibel it-infrastruktur adskiller det topologiske netværks ressourcer fra det konventionelle datacenter, så de kan tilgås og håndtere workloads på tværs af systemet.
På hverdagssprog: Komposibel it-infrastruktur splitter det traditionelle datacenter op i delkomponenter, der kan vælges og samles i forskellige kombinationer for at tilfredsstille specifikke brugerbehov.

Det betyder, at det nu er muligt at vælge forskellige komponenter fra on-premise og cloud og komponere den løsning, der passer til jeres virksomhed. Det skyldes til dels den teknologiske udvikling men i høj grad også den forbrugsbaserede forretningsmodel, som komposibel it-infrastruktur er bygget op omkring, hvor hardware lejes fremfor at ejes.

Den forbrugsbaserede model

Den forbrugsbaserede model gør det muligt for virksomheder at få state-of-the-art datacenterløsninger uden de omkostninger og den kompleksitet, der traditionelt set er forbundet med at indsætte og implementere ny infrastruktur.

Det er muligt, fordi man som virksomhed ikke køber infrastrukturen. Man lejer den. Og betaler kun for det, man bruger. Det er smart, fordi man så kan opbygge og have sin kapacitet på plads, før behovet opstår uden at skulle betale for den ledige kapacitet i mellemtiden.

Med en traditionel løsning har man været tvunget til enten at være foran eller bagefter sit behov og på den måde været nødsaget til enten at udsætte sig selv for kapacitetsudfordringer i perioder med spidsbelastning eller betale for ledig kapacitet i perioderne uden for spidsbelastningen. Pest eller kolera og hovedpine for enten it- eller økonomichefen.

Med den forbrugsbaserede model bliver det en helt anden case og derfor også nogle helt andre muligheder for at skabe de optimale forudsætninger for både it og økonomi.

CAPEX VS OPEX

To af de mest almindelige udgiftskategorier for virksomhedsdrift er capital expenditures (CAPEX) og operating expenses (OPEX). På dansk kapitalomkostninger og driftsomkostninger.

Udvidelse af it-kapacitet og infrastruktur har traditionelt set været en betydelig kapitalomkostning, hvis man ønskede kontrol i form af en on-premise løsning som følge af de indledende investeringer i hardware. Med løsningen fra HPE Greenlake ændres vægtningen mellem CAPEX og OPEX markant, fordi der ikke skal investeres i hardware på samme måde som tidligere, da den som sagt lejes fremfor at ejes.

Det giver en helt anden risikoprofil for it-projektet, når der ikke skal tænkes i kapitalomkostninger og løbende afskrivninger på investeringen. En helstøbt løsning bliver langt mere tilgængelig for flere virksomheder, for hvem den økonomiske indgangsbarriere tidligere har været for høj eller risikabel at komme over.

Det betyder ikke, at den samlede økonomi med et trylleslag er markant anderledes. Men den fordeles på en anden måde, der skaber nye muligheder i form af øget fleksibilitet, mindre commitment, og dermed lavere risiko. I stedet for at have en stor del af udgiften up-front spares en del af den væk sammen med ejerskabet over hardwaren, mens resten fordeles som driftsomkostninger i form af udgifter til leje af hardware og forbrug af datakapacitet.

HPE GreenLake - skal vi hjælpe dig?

Opsummering: Er HPE Greenlake det rette for jer?

I sin mest forsimplede form er HPE Greenlake datacenter på abonnement. HPE Greenlake tilbyder jer muligheden for at opbygge et state-of-the-art datacenter, som udnytter kontrollen ved on-premise med fleksibiliteten fra clouden uden at skulle betale for at indkøbe hardwaren eller have mere kapacitet, end i faktisk bruger.


Den største gevinst for jer som virksomhed er fleksibiliteten i forhold til selve investeringen og driften. Investeringen i at komme i gang er ikke længere en begrænsende faktor, og risikoen spredes ud på en helt anden måde end tidligere, fordi udgiften fordeles i de løbende driftsomkostninger. Derudover bliver driften også mere fleksibel som følge af den forbrugsbaserede model, hvor I hele tiden kan skrue op og ned for kapaciteten og kun betaler for det, I bruger. Derudover inkluderer ”abonnementet” ved HPE Greenlake også support efter behov.

HPE Greenlake og de modeller og teknologier, den bygger på, tilbyder en række fordele. Det er dog er også en kompleks løsning, som kan være sværere at gennemskue end mere traditionelle løsninger i forhold til selve indholdet af aftalen, og hvordan totalomkostninger (TCO) præcist kan udregnes. Derfor anbefaler vi, at I sikrer den rette faglige vejledning inden i går i gang med at implementere en løsning som HPE Greenlake.

Hvis du synes, at konceptet lyder spændende og vil høre mere om, hvilke fordele det kan give jeres virksomhed, så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Oplev fordelene

HPE GreenLake giver din virksomhed en lang række fordele fra både on-premise og cloud:

 • Installation inkluderet
 • Service inkluderet
 • Økonomisk overblik
 • Uanede vækstmuligheder
 • Proaktiv kapacitetshåndtering
 • Proaktiv problemindentifikation
 • Firmware-analyse og opdateringer
 • Løbende forslag til forbedringer
 • Support 24/7/365

Gør din virksomhed mere fleksibel og omstillingsparat

Virksomheder har medgang og modgang, opture og nedture. Derfor er det en stor fordel at kunne skrue op og ned for kapaciteten og løbende tilpasse it-setuppet. 

Alle vores HPE GreenLake-løsninger har skalérbarhed og fleksibilitet som centrale grundsten. Det betyder, at vi kan tilpasse løsningen i takt med jeres udvikling, så den altid passer til de behov, I har her og nu. 

 

"Få en fleksibel løsning, hvor i kan justere jeres kapacitet lynhurtigt med HPE GreenLake" 

Carsten Ingemann Leder af Salg

8219 4455

cij@netip.dk

Ring mig op
Support