Vald. Birn A/S

Vald. Birn A/S - skal vi hjælpe dig?

En mærkbar forskel. It works!

Vald. Birn A/S, en af Nordeuropas største støberikoncerner, har gennem netIP investeret i en ny EMC storage-løsning.

Driftsstabilteten i den årlige produktion er et naturlig fokusområde og essentiel i en virksomhed som Vald. Birn A/S. Stabiliteten er afhængig af et driftsikkert it-system, og det kræver langsigtede investeringer.

”Selvom vi over en længere årrække løbende har sørget for at opgradere og udvide vores tidligere storage-løsning, giver knopskydning i serverrummet på sigt ikke den nødvendige dynamik og tidssvarende teknologiløft. Vores hardware i serverrummet var ganske enkelt ikke længere tidssvarende til at opfylde de reelle behov,” fortæller it-chef Per Karred Larsen.

Indledningsvist blev de virtuelle servere flyttet, hvorefter den samlede migrering af såvel hardware og data blev foretaget i løbet af en weekend, hvorefter virksomheden var klar til at producere på fuld tryk allerede mandag morgen igen. Støberikoncernen er nu fremtidssikret både mht. Datakapacitet og performance de næste mange år.

”Investeringen og udskiftningen til en ny server- og storage-løsning har betydet en mærkbar forskel i hele vores organisation.” afslutter Per Karred Larsen.

 

Om løsningen:

En ny EMC storage-løsning blev udarbejdet for at sikre, at Vald. Birn fik et driftssikkert og fremtidssikret it-system. 

Hardware, virtuelle servere og data blev flyttet for at sikre driftsstabilitet.

Om Vald. Birn

BIRN blev grundlagt i 1896 af Heinrich Peter Christian Birn og er i dag et af Nordeuropas største støberier samt moderselskabet i koncernen Vald. Birn A/S. BIRN producerer støbejern til bl.a. automobil-, pumpe-, og hydraulik-industrien samt diverse former for komponenter.

Udover selve støberiet har BIRN også egen maskinfabrik, der er beliggende sammen med støberiet. Her bearbejdes, males og overfladebehandles de støbte emner.

BIRN er beliggende i Holstebro og beskæftiger ca. 450 medarbejdere.

 

"Skal vi også hjælpe jer, med jeres it-løsninger?"

Carsten Ingemann Jensen Sales Manager

82 19 44 55

cij@netip.dk

Vald. Birn A/S
Vald. Birn A/S
Support