Forretningsprocesser - skal vi hjælpe dig?

Forretningsprocesser - skal vi hjælpe dig?

Automatisering af forretningsprocesser med Excel-modeller

Er hverdagens mange processer og rapporteringer ved at fylde for meget, så er der hjælp at hente.

Vi rådgiver, og hjælper i dag vores kunder hen imod brugervenlige, logiske og hurtige Excel-modeller. Kunderne kender i forvejen Excel, som et værktøj hvor information kan listes, sorteres, bearbejdes og formidles. Ofte træffes der vigtige beslutninger på baggrund af disse dokumenter, og det er derfor ikke uvæsentligt, at out-puttet er brugbart og professionelt. En forudsætning for at det bliver dét - brugbart og professionelt - er, at det er den rette Excel-løsning, der vælges, hvis Excel skal være understøttende værktøj til at håndtere disse processer. 

Typiske udfordringer ved Excel-modeller

 • Rapportering 
  Udfordring: Der bruges rigtig meget tid på rapportering - både internt og eksternt.
  Løsning: Rapportering er i dag en fast daglig opgave hos mange virksomheder, hvor salgstal, omsætning mm. skal følges. Her trækkes data typisk direkte fra et økonomisystem, og de rapporter der kan genereres ud fra dette, bruges i mange medarbejderes daglige arbejdeAutomatisk rapportering kan spare mange timer om ugen, timer som i stedet kan bruges på at handle på baggrund af rapporterne. Automatisering af rapportering gør desuden at en ny og opdateret rapport altid er hurtig at generere, og er let tilgængelig.

 • Data-modeller 
  Udfordring: Manglende overblik over alt for meget data fra mange forskellige datakilder. Det virker meget komplekst og svært at analysere, og det er tidskrævende.
  Løsning: En brugervenlig Excel model kan indhente data på tværs af datakilder, opstille og analysere data, og dermed skabe overblik og indsigt som der umiddelbart kan anvendes til beslutningstagning.

 • Analyse-modeller
  Udfordring: Stor usikkerhed og manglende tro på at data er valide, og om udregningerne er korrekte.
  Løsning: En analyse model kan automatisere analyser, og dermed sikre validiteten af beregningerne, samt sikre at nøgletal bliver beregnet ens på tværs af virksomheden. Desuden vil det ofte være muligt at inddrage en større datamængde i analysen, end det ofte er muligt ved manuelle analyser.

Vi har kompetencerne indenfor Excel-modeller

netIP har stor erfaring med Excel-modeller og rådgivning af kunder. Vi har i årenes løb hjulpet vores kunder med alt fra små makroer, VBA scripts og automatisering til store tunge beregninger. Her under har vi taget nogle typiske udfordringer frem.

 

Forretningsprocesser - skal vi hjælpe dig?

"Kontakt mig, hvis du vil have sparring eller rådgivning i forbindelse med Excel, og de muligheder der er for at automatisere processer i din virksomhed."

Max Enggaard Leder af Salg

8219 4443

max@netip.dk

Ring mig op
Sunds Textiles A/S
Sunds Textiles A/S
Se case
Support