Hos netIP passer vi godt på hinanden.

22. december 2017

Hos netIP arbejder vi benhårdt på at fremme trivslen for vores mennesker. De er, det vigtigste vi har - det er dem, der gør forskellen.

Vi betragter netIP som en familie – og i en familie passer man godt på hinanden. Det er grundtanken bag netIP familyCARE – et tiltag med "fonds-tankegang" helt uden formelle formålsparagraffer. netIP familyCARE rækker ud til alle vores ansatte og deres familier. Formålet med "fonden" er, at støtte menneskene i netIP og deres nærmeste familie i de svære situationer, de kan møde i tilværelsen. Situationerne kan være af forskellig art og alle vurderes lige - ingen situationer er for store eller for små. 

Om "fonden" fortæller netIP’s bestyrelsesformand Martin Kjølhede, ”Vi investerer i vores mennesker, og deres familiers ve og vel, da det giver god mening, i forhold til måden vi driver vores forretning på. Vi har fokus på det hele menneske, og vi forstår vigtigheden af, at trivsel gælder både, når man er på job, og når man har fri. Jo højere trivsel, jo større arbejdsglæde”.

netIP’s Adm. Direktør Carsten Hedemann supplerer, ”Det ligger helt grundlæggende i vores DNA, at det er mennesket, der er i fokus, og det falder fint i tråd med tanken bag netIP familyCARE. Vi ser ikke menneskene som midlet til at nå målene. Nej, de er målet. Vi er et team, vi løfter i flok, vi agerer samlet. Ingen er alene, og vi tager ansvar for hinanden”.

Tanken om netIP familyCARE er født i bestyrelsen, hvor både Martin Kjølhede og Carsten Hedemann har været enige om ledelsesfilosofien bag netIP. Målet er at skabe en attraktiv arbejdsplads for vores mennesker. Vi skal tiltrække de rette personer for at sætte det rette hold, og så skal vi formå at fastholde. Vores ledelsesstil er personligt involverende, med respekt for helheden og det enkelte menneske. Ledelsesfilosofien afspejler primært Martin Kjølhede's og Carsten Hedemann's personlige erfaringer og engagement i at hjælpe, støtte og udvikle mennesker.

 

netIP familyCARE's bestyrelse består af:

Martin Kjølhede (Bestyrelsesformand)
Adm. Direktør
2 ægtefæller

Læs mere her.

 

Support