Forebyggelse af smittefare
11. marts 2020

Vi tilpasser os løbende situationen, og opdaterer denne side med de særlige hensyn og tiltag, som vi indfører. Senest opdateret: torsdag den 20/3, kl. 10:15.

 

netIP tager en række særlige hensyn og forbehold, for at beskytte os selv, vores forretning og omverden – herunder vores kunder og samarbejdspartnere. Dette sker, uden at påvirke den service vi leverer og driften af vores kunders it. Ledelsen vurderer desuden dagligt behovet for yderligere tiltag eller tilpasninger.

 

Stabil drift og support - 24/7
Alle kunders systemer vil være i normal drift, og alle medarbejdere i netIP er tilgængelige for vores kunder. Vi leverer derfor alle ydelser og services på normal vis - både vedligehold af systemer, igangværende projekter, akut opståede behov og ad hoc-opgaver. I de følgende afsnit beskrives de konkrete tiltag, som vi har igangsat ud fra hensynet til vores medarbejdere og kunder, taget ud fra et princip om forsigtighed.

 

Bemanding i afdelinger
Et begrænset antal medarbejdere er udpeget til at bemande afdelingerne i Thisted, Aalborg, Herning og Århus. Det vil være de samme personer som bemander afdelingerne i hele perioden. Afdelingerne i Holstebro, København og Viborg er ikke fysisk bemandet, men alle opgaver og henvendelser bliver håndteret fra de øvrige afdelinger og fra hjemmearbejdspladser.

For de medarbejderne som møder ind på kontorerne, gælder følgende:

 • Bliv hjemme, hvis du har været i kontakt med en person, som udviser Coronalignende symptomer – i udgangspunktet i 14 dage. Du kan altså heller ikke køre ud til kunder.
 • Bliv hjemme, hvis du eller en i din husstand oplever Coronalignende symptomer – i udgangspunktet indtil 48 timer efter den sidste i familien er symptomfri. Du kan altså heller ikke køre ud til kunder.
 • hvis du er rask nok til at arbejde, arbejder du nu hjemmefra ligesom de fleste andre.

 

Fysisk adskillelse
For at gøre netIP mindre sårbar, har vi valgt at adskille medarbejdere i enheder. Størstedelen af de ansatte arbejder derfor hjemmefra - medmindre man er udpeget til at indgå i beredskabet i en afdeling. Interne møder samt kundemøder afholdes ved hjælp af telefonmøder eller samarbejds- og kommunikationsplatformen Teams fra Microsoft. Vi tager gerne ud til dig som kunde, men følger også her retningslinjerne fra myndighederne. netIP har indstillet al rejseaktivitet til udlandet – herunder også indenrigsflyvninger og offentlig transport.

Følgende er gældende for alle vores medarbejdere:

 • hvis du, eller en i din husstand, bliver syg, opfordrer vi til, at I isolerer jer frivilligt indtil 48 timer efter den sidste i familien er symptomfri. Vi opfordrer altså også til, at I ikke omgås andre, selv møder fysisk op i butikker eller lignende.
 • ingen, der ikke er en del af det fysiske beredskab på kontorerne, må møde på netIP's lokationer. I særlige situationer kan der dog komme tilpasninger i det fysiske beredskab. I sådanne tilfælde skal evt. fremmøde være afstemt med et medlem af driftsgruppen eller HR.
 • hvis du bliver for syg til at arbejde, så melder du det ind til din leder & HR, så vi til enhver tid har en oversigt over, hvem der er/har været syg.
 • hvis du oplever milde symptomer, men er rask nok til at arbejde, arbejder du hjemmefra. Du bedes også i disse tilfælde informere din leder & HR.
 • vi opfordrer alle til kun at omgås medlemmer af husstanden, og kun forlade hjemmet for at handle dagligvarer, eller få frisk luft i behørig afstand fra andre.

 

Hygiejne
Vi følger anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen om at beskytte sig selv og andre ved fem enkle råd:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

 

Større opmærksomhed for at mindske spredning
Vi håber, at vores pragmatiske og ansvarlige adfærd med skærpet opmærksomhed på at beskytte hinanden, kan forhale virussens udbredelse. Du kan roligt regne med, at netIP holder din it kørende, uanset hvor den måtte være placeret og hvordan situationen udvikler sig.

 

Vil du vide mere?
Generelle opdateringer og information om COVID-19, anbefaler vi at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Spørg os gerne
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til vores afblødnings-strategi, er du velkommen til at kontakte os.   Berit Møller
HR-ansvarlig
Tlf. 8219 4494
bmo@netip.dk

Support