Krig i Ukraine - security update

8. marts 2022

netIP's holdning og egne sikkerhedstiltag set i lyset af situationen i Ukraine

I netIP følger vi situationen i Ukraine tæt, og holder blandt andet øje med Center for Cybersikkerheds (CFCS) trusselsvurderinger.

Lige nu (08-03-2022) er CFCS' vurdering, at truslen for både cyberkriminalitet og cyberspionage er Meget Høj. Dog er truslen for destruktive angreb vurderet til at være Lav. Situationen i Ukraine har for nuværende ikke belæg for at ændre på disse trusselsniveauer.

Trusselsvurderingen kan dog ændre sig på et splitsekund, og derfor arbejder vi selv løbende med vores egen it-sikkerhed, og anbefaler også alle vores kunder til løbende at forholde sig til det.

 

Hvilke konkrete tiltag vi selv arbejder med lige nu, og som vi anbefaler vores kunder at forholde sig til

Beredskabsplanlægning og awareness

 • Opdater (eller opret) jeres it-beredskabsplan (og/eller en disaster recovery plan), så de(n) favner håndteringen af
  • hvor er vi ramt og hvordan lukker vi det ned? (isolering)
  • hvad er der sket, og hvordan undgår vi at det sker igen? (eliminering)
  • hvordan og i hvilken rækkefølge får vi vores forretning op og køre igen? (reetablering)
 • Klæd dine medarbejdere på til at kunne spotte potentielle angrebsforsøg, og sikr dig at de ved, hvordan de skal rapportere om sikkerhedshændelser(herunder mistanke om phishing mails)

Fjernadgang til systemer

 • Begræns fjernadgang geografisk i en periode (både til og fra virksomheden)

Antivirus og sårbarheder

 • Sørg for at jeres antivirus og øvrige sikkerhedssoftware er opdaterede og konfigureret korrekt
  Skab et overblik over sårbarhederne i jeres IT-fundament

Backup

 • Kontroller at jeres backup kører korrekt, er brugbare, og at der forefindes en offline kopi

HUSK: Hvis ovenstående gør dig utryg, eller du føler dig på bar bund, kan du altid tage fat i dit kundeteam eller ringe til os på 82194444, så vi sammen kan blive godt rustet.

 

Læs mere om mulighederne for at styrke din it-sikkerhed her 

 

Support