Skulderklap til dygtige EUC Nordvest Studenter

Skulderklap til dygtige EUC Nordvest Studenter

2. juli 2018

Studenter fra EUC Nordvest – Center for Uddannelse og Erhverv belønnes traditionen tro for faglig dygtighed, stort engagement og godt kammeratskab. netIP står bag legaterne, der blev uddelt ved dimissionen 29. og 30. juni 2018.

De tre legater på hver 1.500 kr. uddeles til elever på henholdsvis HHX, HTX og EUX, som alle ifølge deres lærere har god grund til at bære studenterhuen med smil og stolthed.

”Legatet fra netIP er et af de større legater, som gives til en elev, der ikke bare i 3.g, men gennem alle tre år har gjort sig positiv bemærket på mange områder. Vi bestræber os på ikke alene at have fokus på det faglige og på karakterne, men på at eleven har ydet en bemærkelsesværdig indsats eller har udviklet sig såvel personligt som socialt.

At legatmodtageren har gjort noget godt for kammeratskabet, at han/hun har været en god kammerat, at han/hun har haft en positiv indstilling over for skolen og over for det at gå i skolen. At han/hun er afholdt af både undervisere og kammerater. Vi forsøger at ramme en legatmodtager, der rummer det hele – og heldigvis lykkes det os hvert år.

Det er vigtigt med gode faglige kompetencer, men det er nødvendigt at rumme mere og andet; både personlige og sociale kompetencer – det vil vi med uddelingen af bl.a. legatet fra netIP gerne understrege”, fortæller rektor Mette Skydt Bjørndal fra EUC Nordvest.  

De tre legater er tildelt HHX-student Ditte Højgaard Madsen, EUX-student Mathias Tegtmeier Jensen og HTX-student Frida Holm.

HHX-student Ditte Højgaard Madsen modtager legatet, da huner fagligt dygtig, hun er omsorgsfuld og god til at tage et socialt ansvar både i klassen og uden for skolen som bl.a. TSU’er for folkeskolerne. Hun har involveret sig i brobygning, hvor hun med stort fagligt og personligt engagement har formået at være noget for andre. Det vidner om gode sociale kompetencer og et godt menneskesyn. Ditte kan have et kritisk blik, og er ikke bange for at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, men hun gør det på en god måde, så det ikke kommer andre til skade.

EUX-student Mathias Tegtmeier Jensen modtager legatet, da han er en elev, der altid bidrager til den gode stemning i klassen. Han har et glimt i øjet med et positivt livssyn, er vellidt af alle omkring sig, hjælpsom og en god kammerat. Han har haft et klart mål fra start og har arbejdet rigtigt godt for at nå det. Han har desuden fået den ønskede elevplads.  

Slutteligt så modtager HTX-student Frida Holm legat med denne begrundelse: Frida har i løbet af sine tre år på Teknisk Gymnasium vist sig som en særdeles dygtig, arbejdsom og målrettet elev, der har været med til at sætte et højt niveau i klassen,” forklarer rektor Mette Skydt Bjørndal suppleret af Anne Mose, der er uddannelsesleder på EUC Nordvest.

 

netIP hylder talenterne

”Når vi vælger at uddele legater til lokale talenter, så er det for at vise dem, at det bemærkes, når man gør en ekstra indsats. Legaterne skal derfor ses som et meget velfortjent skulderklap, der meget gerne skulle motivere til at modtagerne fortsætter deres faglige og personlige udvikling”, fortæller administrerende direktør Carsten Hedemann fra netIP. Og han fortsætter, ”Helt i tråd med netIP´s ledelsesfilosofi, hvor vi prioriterer at værdsætte vores mennesker for deres kompetencer, færdigheder og personlige drive, så støtter vi op om de unge mennesker, der går efter deres drømme med engagement og vilje. Egenskaber, der er grobund for succes i livet – fagligt og personligt”, slutter Carsten Hedemann.

Foruden legaterne fra netIP modtager EUC Nordvest-studenter også støtte fra andre lokale virksomheder samt skolens egen fond for at vise, at de gerne vil belønne talentfulde elever med overskud til gøre noget godt for andre.

 

Læs også nyheden her:

Limfjord Update

http://www.limfjordupdate.dk/skulderklap-til-dygtige-euc-nordvest-studenter 

 

Support