Business Continuity

Business Continuity Plan - få en køreplan, før krisen rammer

Alle der arbejder med IT ved, at det er umuligt at tage højde for alt: Virksomhedens IT-setup kører, som det skal – lige indtil det ikke gør.

Men selv om det er umuligt at tage højde for alt, så kan I alligevel forberede jer. Business Continuity handler netop om, at I forbereder jer, så når krisen rammer, så påvirkes jeres forretning mindst muligt.

En Business Continuity Plan er jeres nødkøreplan i krisesituationer

Business Continuity planen handler om forretning og IT. Men det handler mindst lige så meget om mennesker. Når krisen rammer, er det nemlig medarbejderne, der handler. De sørger for, at forretningen drives videre så godt som muligt, og de kæmper for at få tingene tilbage på ret køl – samtidig med, at mange af de velkendte rutiner og spilleregler er sat ud af spil. Der er pres på, og det kan være svært at holde hovedet koldt.

En Business Continuity Plan indeholder forretningsberedskabets nødplaner for, hvordan I driver jeres forretning i krisesituationer, hvor IT eller andet er ude af almindelig drift. Nødplanerne beskriver, hvordan kritiske processer udføres, og hvordan jeres medarbejderne bedst muligt kan løse deres opgaver i den givne situation.

Risikoanalysen afdækker, minimerer og udbedrer risici i jeres forretning – så I bliver på vejen

Sammen med jer laver vi en risikoanalyse for at finde ud af, hvor jeres forretnings- og IT-risici befinder sig.

Vi vurderer og kommer med anbefalinger til, hvordan de fundne risici proaktivt kan minimeres, eller bedre endnu, hvordan de helt kan udbedres. Det er målet, at I så vidt muligt undgår at komme til at stå i en situation, hvor jeres medarbejdere og forretning kommer så meget under pres, at I kun kan handle reaktivt.

Risikovurderingen giver ikke kun et billede af de risici, I potentielt står overfor – den tager også højde for konsekvenserne. På den måde får I et overblik over, hvilke risici I bør imødegå ved at iværksætte forskellige aktiviteter, inden krisen rammer – og hvilke risici I kan eller må leve med, og som skal håndteres med en god beredskabsplan.

IT-beredskabsplanen holder jer kørende i nødsporet – og den får jer tilbage på vejen

IT-beredskabsplanen tager udgangspunkt i risikoanalysen og de risici, I har vurderet, at forretningen kan eller må leve med. Kender I konsekvenserne af de forskellige risici og de kriser, de kan medføre i forhold til jeres kundeforhold, omdømme, forretningsprocesser eller økonomi? 

Når vi laver beredskabsplaner, er det vigtigt, at planen kan håndtere et vilkårligt scenarie. Ved at gøre planen generisk opnår I retvisende og præcist dokumenterede forretningsnødplaner, og jeres IT-reetableringsplaner bliver langt mere robuste. Det gør, at I kan reagere hurtigt ved kritiske hændelser, fordi jeres medarbejdere ved, hvordan de skal handle og agere.

En god IT-beredskabsplan har styr på rollerne i beredskabet og en klar ansvarsfordeling.

Og så skal den kunne virke i praksis – kan I fx køre med hjemmearbejdspladser for alle ansatte, hvis det bliver nødvendigt af forskellige årsager? Hvis ikke, så skal beredskabet etableres, så det ikke kun er på papiret, at I har en beredskabsplan.

Disaster Recovery Planen får jer op af grøften – hurtigst muligt og med mindst mulig skade

Kort sagt, så skal jeres Disaster Recovery Plan sørge for, at I kan få klarlagt, hvad der er vigtigst at redde, og ikke mindst hvordan I gør det, så I hurtigt kan få reetableret jeres forretning. Det kan fx være, I har haft et kritisk nedbrud, en server er brændt af, eller et sprunget vandrør har sendt serverrummet til tælling. Disaster Recovery Planen skal sikre, at jeres IT-systemer og data hurtigst og bedst muligt kommer tilbage i fuld drift.

Det er vigtigt, at jeres Disaster Recovery Plan ikke sygner hen, men at den med faste mellemrum testes og holdes up to date. Et klassisk eksempel inden for IT-beredskab er desværre, at virksomheder er opmærksomme på at tage backup – men at de ikke med jævne mellemrum tester, at de rent faktisk kan foretage recovery af data på baggrund af deres backup.

Vi arbejder med tre elementer i Business Continuity Planen:

Risikoanalysen giver dig overblik over tilstanden på jeres forretning, så du ved, hvor jeres virksomhed er mest udsat. Du bliver klædt på til at vælge de bedste og mest effektive aktiviteter, der kan gøre jeres forretning mere robust i krisesituationer.

Med en god IT-beredskabsplan er du i stand til at reagere hurtigt ved kritiske hændelser, så påvirkningen på jeres forretning bliver mindre.

Med en Disaster Recovery Plan, der med faste mellemrum testes og holdes up to date, ved du, hvad der er vigtigst at redde, og hvordan du gør det

Læs mere om, hvordan vi arbejder med digital forretningsudvikling:

Jeres Business Continuity Plan får jer hurtigere tilbage til normalen igen

Optimalt set skal en Business Continuity Plan udarbejdes i fredstid. Er krisen indtruffet, er det dog fortsat muligt at lægge en plan for, hvordan jeres medarbejdere hurtigst muligt kan få forretningen op at køre igen.

Vi arbejder i tre steps: 

  • Afdækning og minimering af risici
  • Konsekvenser og beredskabsplaner ved forskellige scenarier
  • Plan for hurtig reetablering af jeres forretning efter en krise

Book et møde

Ingen forpligtelser - bare et møde! Eller send mig en mail, så tager jeg fat i dig.

Simon Kanstrup Leder af Digital Business Consulting

8219 4473

ska@netip.dk

Godske Group A/S
Godske Group A/S
Se case
Support