User adoption

Værdiskabelse med it og teknologi afhænger af mennesker

Uanset om I skal tage ny teknologi i brug, eller I ønsker at udnytte en eksisterende løsning bedre, end I gør i dag, så handler opgaven om meget mere end it og teknologi. Det er nemlig ikke it og teknologi, der er nøglen til succes – det er jeres medarbejdere.

Selv ikke den smarteste og nyeste it-løsning vil levere det ønskede resultat, hvis I ikke får jeres medarbejdere med på rejsen. De skal tage løsningen til sig, ændre vaner og udnytte de nye muligheder i deres dagligdag – men forandringen kommer ikke af sig selv.

It-projekter starter og slutter med user adoption

User adoption er omdrejningspunktet for, i hvor høj grad I får succes og høster værdi af jeres investeringer i ny teknologi. Vi leverer derfor ikke kun nye projekter og løsninger som et it-implementeringsprojekt.

Når vi arbejder med it og teknologi, ser vi helt naturligt jeres medarbejdere som den største styrke og det vigtigste element i at udnytte værdien af de løsninger og den teknologi, I har investeret i.

Implementering af ny teknologi og it skal følges helt til dørs

Vi tager ansvar for, at jeres medarbejdere bliver involveret fra starten af projektet. Det er jo dem, der ved, hvor skoen trykker, og hvad de har brug for med den nye løsning. Og opgaven er først løst, når jeres medarbejdere har taget den nye løsning til sig.

Bedre udnyttelse af eksisterende løsninger

Det kræver ikke nødvendigvis nye it-investeringer for at skabe resultater og flytte forretning. Ofte ser vi, at virksomheder og deres medarbejdere ikke udnytter mulighederne i deres eksisterende it setup fuldt ud, og derfor går glip af et stort potentiale.  

Der kan være mange grunde til, at eksisterende teknologi ikke udnyttes fuldt ud. Vi kan hjælpe med at afdække årsagerne, identificere potentialet og komme med løsninger på, hvordan I kommer til at udnytte eksisterende teknologi og løsninger bedre, så I opnår den værdi, I har købt ind i.

Gør dine medarbejdere trygge på hjemmearbejdspladsen

En hjemmearbejdsplads skal ikke bare være effektiv, den skal være et godt sted at være for dine medarbejderne. Medarbejderne skal føle sig trygge i, at de kan samarbejde med kunder og kolleger, præcis som de plejer – bare online.

For at kunne det, er der et par ting, der skal være på plads. Det handler både om det rigtige udstyr i form af fx pc’er og headset, en sikker platform som Microsoft Windows Virtual Desktop og intuitive kommunikationsværktøjer som fx Microsoft Teams. Og så handler det i høj grad om, at den enkelte medarbejder føler sig klædt på, til at bruge de værktøjer, der skal være med til at gøre hjemmearbejdsdagen til en normal hverdag på ”kontoret”.

Vi tager ansvar for jeres user adoption – strategisk, taktisk og operationelt

Ingen virksomheder eller mennesker er ens. Derfor er vores tilgang til user adoption heller ikke one size fits all.

Sammen med jer vurderer vi, hvad der skal til, for at I kommer i mål. Vi kommer med rådgivning og anbefalinger til, hvordan user adoption bedst indtænkes som en naturlig del af implementeringsplanen, både strategisk, taktisk og operationelt.

Og vi tager ansvar for, at opgaverne bliver løftet og løst – af jer, af os, eller i samarbejde – lige fra konkrete planer for uddannelse og træning til mere generelle forhold, fx hvad vi skal være særligt opmærksomme på, eller hvad der er af typiske faldgruber, som vi skal tage højde for i projektet.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med digital forretningsudvikling:

netIP sikrer sammenhængskraft mellem it og mennesker

Selv om vi er it-specialister med dyb og bred knowhow, ser vi user adoption som mere end blot undervisning i IT-systemer i traditionel forstand – vi gør de forskellige værktøjer relevante i forhold til brugerens hverdag og problemstillinger.

Det sikrer sammenhængskraft mellem it og mennesker i alle de opgaver, vi løser for vores kunder.

Book et møde

Ingen forpligtelser - bare et møde! Eller send mig en mail, så tager jeg fat i dig.

Simon Kanstrup Leder af Digital Business Consulting

8219 4473

ska@netip.dk

Vilsund Blue a/s
Vilsund Blue a/s
Se case
Support