User adoption - skal vi hjælpe dig?

User adoption - skal vi hjælpe dig?

User adoption: Værdiskabelse med it og teknologi afhænger af mennesker

User adoption - når det handler om mere end it og teknologi. Det gør det faktisk uanset, om I skal tage ny teknologi i brug, eller I ønsker at udnytte en eksisterende løsning bedre end i dag. Det er nemlig ikke it og teknologi, der er nøglen til succes – det er jeres medarbejdere.

Selv ikke den smarteste og nyeste it-løsning vil levere det ønskede resultat, hvis ikke I får medarbejderne med på rejsen. De skal tage løsningen til sig, ændre vaner og udnytte de nye muligheder i deres dagligdag – det, vi kalder user adoption. Men den forandring kommer ikke af sig selv.

 

It-projekter starter og slutter med user adoption

User adoption er omdrejningspunktet for, i hvor høj grad I får succes og høster værdi af jeres investeringer i ny teknologi. Derfor leverer vi ikke kun nye projekter og løsninger som et it-implementeringsprojekt.

Når vi arbejder med it og teknologi, ser vi helt naturligt jeres medarbejdere som den største styrke og det vigtigste element til at udnytte værdien af de løsninger og den teknologi, I har investeret i.

 

Implementering af ny teknologi og it skal følges helt til dørs

Vi tager ansvar for, at jeres medarbejdere bliver involveret fra starten af projektet. Det er jo dem, der ved, hvor skoen trykker, og hvad de har brug for med den nye løsning. Og opgaven er først løst, når jeres medarbejdere har taget den nye løsning til sig.

 

User adoption til bedre udnyttelse af eksisterende løsninger

Det kræver ikke nødvendigvis nye it-investeringer for at skabe resultater og flytte forretning. Ofte ser vi, at virksomheder og deres medarbejdere ikke udnytter mulighederne i deres eksisterende it setup fuldt ud, og derfor går de glip af et stort potentiale.  

Der kan være mange grunde til, at eksisterende teknologi ikke udnyttes fuldt ud. Vi kan hjælpe med at afdække årsagerne, identificere potentialet og komme med løsninger på, hvordan I udnytter eksisterende teknologi og løsninger bedre, så I fuldt ud opnår den værdi, I har købt ind i.

 

Gør dine medarbejdere trygge på hjemmearbejdspladsen

En hjemmearbejdsplads skal ikke bare være effektiv, den skal være et godt sted at være for dine medarbejderne. Medarbejderne skal føle sig trygge i, at de kan samarbejde med kunder og kolleger, præcis som de plejer – bare online.

For at kunne det, er der et par ting, der skal være på plads. Det handler om det rigtige udstyr i form af fx pc’er og headset, en sikker platform som Microsoft Windows Virtual Desktop og intuitive kommunikationsværktøjer som fx Microsoft Teams til online møder og samarbejde. Og så handler det i høj grad om, at den enkelte medarbejder føler sig klædt på til at bruge de værktøjer, der skal være med til at gøre hjemmearbejdsdagen til en normal hverdag på ”kontoret”.

User adoption - skal vi hjælpe dig?

Vi tager ansvar for jeres user adoption – strategisk, taktisk og operationelt

Ingen virksomheder eller mennesker er ens. Derfor er vores tilgang til user adoption heller ikke one size fits all.

Sammen med jer vurderer vi, hvad der skal til, for at I kommer i mål. Vi kommer med rådgivning og anbefalinger til, hvordan user adoption bedst indtænkes som en naturlig del af implementeringsplanen – både strategisk, taktisk og operationelt.

Vi tager ansvar for, at opgaverne bliver løftet og løst – af jer, af os, eller i samarbejde – lige fra konkrete planer for uddannelse og træning til mere generelle forhold, fx hvad vi skal være særligt opmærksomme på, eller hvad der er af typiske faldgruber, som vi skal tage højde for i projektet.

Digital forretningsudvikling

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan vi arbejder med digital forretningsudvikling? Så kan du finde meget mere inspiration på disse sider:

netIP sikrer sammenhængskraft mellem it og mennesker

Selvom vi er it-specialister med dyb og bred knowhow, ser vi user adoption som mere end blot undervisning i it-systemer i traditionel forstand – vi gør de forskellige værktøjer relevante i forhold til brugerens hverdag og problemstillinger.

Det sikrer sammenhængskraft mellem it og mennesker i alle de opgaver, vi løser for vores kunder.

 

"Bliv ringet op til en snak omkring user adoption."

Lars Flamand Sales Manager

78 74 38 33

lfl@netip.dk

Ring mig op
MediaConnect
MediaConnect
Se case
Support