Om netIP
netIP er en virksomhed med fødderne solidt plantet på jorden, og uden indbygget begrænsning. Vi er lokalt forankret og arbejder altid i tæt dialog med vores kunder. Vi kalder os moderne jyske.

Sådan er vi

Vi er sat i verden for at levere IT-løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres mål. Siden etableringen i 1996 har vi bestræbt os på til stadighed at levere en sund kombination af det innovative, det positive og det engagerede. Jysk når det er bedst og allersjovest.

Vores mantra er: When it works for you, it works for us. Med andre ord. Vi er først tilfredse, når du er tilfreds. it works!

Sådan arbejder vi

When it works for you, it works for us.

Vi betragter vores kunder som det helt centrale i alt hvad vi gør. Det er dine udfordringer, der inspirerer og motiverer os til altid at gøre det optimale i vores arbejde. Vi definerer løsningsforslag ud fra den enkelte kunde – og vi overholder altid vores aftaler. Medarbejderne hos netIP er certificerede i deres specialer, og vores vigtigste ressource er viden kombineret med erfaring og engagement. Det skaber kompetence og sikkerhed for stabile og korrekte løsninger.

Vi opbygger løsninger, hvor netværket har en aktiv og intelligent rolle i forhold til levering af applikationer og servicer. Løsninger som reagerer proaktivt på ændringer, også når det gælder sikkerhedstrusler.

Vores ledelsesfilosofi

Hos netIP er vi meget bevidste om at skabe en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi ser ikke medarbejderne som midlet til at nå målene. Nej, de er målet. De er vores råstof og derfor også det, der gør netIP unik. Medarbejderne er det parameter hvorpå vi bedst kan differentiere os fra vore dygtige konkurrenter.

Derfor har netIP også en bevidst filosofi omkring ledelse. Og vi tør godt sætte etiket og indholdsfortegnelse på vores ledelse. Ledelsen er personligt involverende, med respekt for helheden og det enkelte menneske. Vi arbejder målrettet på at forbedre og udvikle det personlige lederskab hos alle ledere. Og vi gør det ud fra devisen, at man ikke kan udvikle andre, før man er i stand til at udvikle sig selv. netIP er en arbejdsplads i udvikling og vi er altid interesseret i at udvikle og udvide vores medarbejderteam.


Mennesket i fokus, ikke tal og KPIer
Det ligger helt grundlæggende i vores DNA, at det er mennesket, der er i fokus. Vi måler ikke vores mennesker, men taler med dem om hvordan de har det, og hvordan vi gerne vil have de agerer. Vi vurderer dem, men måler dem ikke. Deres adfærd, teamspirit og potentiale er mindst lige så vigtigt, som deres faglige kunnen og resultater. Vores fokus ligger på helheden. Derfor er det heller ikke den individuelle medarbejders eller den enkeltstående afdelings fremdrift og præstationer, der er i fokus, men hvordan virksomheden som helhed klarer sig. Vi er et team, vi løfter i flok, vi agerer samlet, og vi bidrager alle på hver vores måde til netIPs udvikling.

Mennesker skal ledes af mennesker
At alle har de samme rettigheder og behandles på samme vilkår, er imidlertid ikke ensbetydende med, at alle medarbejdere skal ledes ens. Hos netIP anerkender vi, at mennesker er individuelle og har forskellige behov, og det skal der tages højde for. Her er en mellemleder således ikke leder af ti medarbejdere, men af ti mennesker, som hver især skal ses og forstås. Lederskab hos netIP handler mest af alt om personligt nærvær.

Hos os er ledelse ikke et privilegie men en disciplin, som vi hele tiden arbejder med og udvikler på. Vi har den indstilling, at hvis man som leder ikke kan udvikle sig selv, så kan man heller ikke udvikle andre. Det lyder simpelt, men det er svært, og derfor anerkender vi også, at det er et område, der kræver kontinuerlig træning af vores ledere. Ledere der arbejder kontinuerligt med egen udvikling hviler mere i sig selv, bliver afslappede, afstressede, mere selvsikre og glade, og det smitter af på medarbejderne.

Noget af det allervigtigste vores ledere skal tage til sig er, at det ”uperfekte” er ok. At det er okay at føle sig svag, frustreret, udfordret og så videre. Man bliver ikke noget supermenneske af at iføre sig en lederhabit. Der er ikke nogen facade, der skal opretholdes – tværtimod er noget af det, der karakteriserer den gode leder, at vedkommende er i balance, tør snakke om tingene og tør være sig selv.


Walk the talk
Vi ved godt det er nemt at ”talk the talk” – og det gælder i særdeleshed også i ledelse.”Walk the talk” – derimod - er en helt anden størrelse, og det ligger i vores DNA. Dét vi siger, er dét vi gør - og dét vi gør, er dét vi siger.

Vores sandhedsvidne her, er den uvildige Ledelseskommission, der i starten af 2018 indbød os til at deltage i et større casestudie omkring ledelse. Det kom der en ræke konklusioner og bekræftelser ud af. Her vælger vi blot at tage overskriften frem; ”Målstyret ledelse har veget pladsen for det hele menneske”. Du kan læse mere og se hele casen HER.

Hos netIP passer vi godt på hinanden

Vi betragter netIP som en familie – og i en familie passer man godt på hinanden. Det er grundtanken bag netIP familyCARE – et tiltag med "fonds-tankegang" helt uden formelle formålsparagraffer. netIP familyCARE rækker ud til alle vores ansatte og deres familier. Formålet med "fonden" er, at støtte menneskene i netIP og deres nærmeste familie i de svære situationer, de kan møde i tilværelsen. Situationerne kan være af forskellig art og alle vurderes lige - ingen situationer er for store eller for små. 

Læs mere her...

Kundeteams og relationer

Ansvaret for it-løsninger skal løftes i fællesskab af mennesker med de rette faglige kompetencer. Men for at få fuldt udbytte af et samarbejde med en it-leverandør, skal der desuden være et personligt match mellem de involverede parter og frihed til at opnå indsigt i kundens forretning. 

Et samarbejde med netIP indebærer derfor et fast kundeteam, omkring den enkelte kunde og deres behov. Det består af en række dynamiske roller. Teamet sammensætning afhænger af kundens forretning og behov, og kan udvides med yderligere konsulenter og støttefunktioner. Vigtigst er, at vi sætter vinderholdet til hver kunde, hvilket giver synergi i form af bedre beslutninger, bedre løsninger, og færre fejl.

Medspiller på hjemme- og udebane

Hos netIP er vores mål, at levere it-løsninger der hjælper kunderne med at nå deres mål. Det lykkes vi med, ved altid at have den enkelte medarbejder i fokus. Derfor giver det også rigtig god mening, at vores strategi for hvilke sponsorater vi involverer os i, er at en eller flere medarbejdere er engagerede i formålet. Så når en eller flere kollegaer er engagerede i det lokale sports-, forenings- og kulturliv, så er netIP en aktiv medspiller.

Medarbejderne og den lokale tilstedeværelse er hele omdrejningspunktet i netIP’s forretning, og derfor giver det god mening at kunne bidrage de steder hvor vores medarbejdere brænder i fritiden. Det synes vi er inspirerende, givende og så underbygger det selve kerneværdierne i netIP. Det gør det fordi, at netIP brænder for vores medarbejdere – både på hjemmebane og udebane.

1996

Rejsen begynder i 1996, hvor Jens Mølgaard etablerer en selvstændig it-virksomhed på hjemmeadressen i Thisted, under navnet Mølgaard NetCom A/S. Formålet er at sælge og servicere it-løsninger for private kunder og mindre virksomheder. Udviklingen er i konstant vækst og mange ser fordelen i at have en fast samarbejdspartner.

1996

2000

Jens Mølgaard har nu fem ansatte og sælger halvdelen af virksomheden til Martin Kjølhede, der kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Jyske Bank. Virksomheden fokuserer nu udelukkende på erhvervskunder og i løbet af kort tid vokser antallet af medarbejdere fra fem til ti.

2000

2001

Mølgaard NetCom A/S flytter til større lokaler på Vilhelmsborgvej i Thisted, hvor der også etableres et hostingcenter.

2001

2008

Jens Mølgaard sælger sin andel af virksomheden til Martin Kjølhede, der nu er administrerende direktør og hovedaktionær. Virksomheden har nu 35 medarbejdere hvoraf de 20 er aktionærer. Virksomheden skifter navn til netIP a/s og planlægger at bygge et nyt stort domicil på Uglevej i Thisted. netIP udvider med en afdeling i Nupark i Holstebro, for lettere at kunne nå en bredere kundekreds.

2008

2010

netIP køber en andel i virksomheden Simsoft, der arbejder med udvikling af hjemmesider og webintegration. Sidst på året, står et nyt kontordomicil og topmoderne hostingcenter på Uglevej i Thisted, klar til indflytning. Det er på 3.000 kvadratmeter og designet specielt til den højteknologiske virksomhed.

2010

2011

Nærheden til kunderne er vigtig for netIP a/s, der i år 2011 etablerer en ny afdeling i Skive med fem medarbejdere. Holstebro-afdelingen er samtidig vokset fra tre til otte medarbejdere. I begyndelsen af år 2012 køber netIP en ejerandel af det daværende it thy a/s, i dag Dynalogic, som rådgiver, udvikler og supporterer områder inden for Navision og Microsoft Dynamics C5.

2011

2012

I maj 2012 flytter Dynalogic ind på Uglevej. De 12 medarbejdere får eget kontor på 1. salen. Senere på året køber netIP en andel i Teleboxen A/S der også har til huse i Thisted. De tæller fire medarbejdere, der sælger mobiltelefoner og tele-løsninger til både private og erhvervskunder.

2012
2012

2013

Carsten Hedemann bliver direktør for netIP. Martin Kjølhede fortsætter som bestyrelsesformand og hovedaktionær.

2013
2013

2014

netIP etablerer en afdeling i Innovatorium i Birk Centerpark i Herning, hvor der sidder ti medarbejdere. Totalt er medarbejderstaben i netIP oppe på 70 personer fordelt på fire lokationer.

2014

2015 (1/2)

netIP modtager sin anden Børsen Gazelle-pris. Første gang var i 2009. Computerworld har også bemærket fremgang og kårer netIP som både "IT-komet 2015" samt landets "4. dygtigste IT-virksomhed" og vinder af special-prisen for "Netværksintegratorer" i den årlige Sovereign-undersøgelse. Der etableres...

2015 (1/2)

2015 (2/2)

... en ny afdeling i NOVI i Aalborg, som bliver den 5. i netIP. Ultimo 2015 sælger Martin Kjølhede, efter en udbudsrunde, endnu en aktieandel til de ansatte. Martin er fortsat hovedaktionær, men over halvdelen af alle netIP medarbejdere, på tværs af alle afdelingerne, er nu aktionærer i netIP. 

2015 (2/2)

2016 (1/2)

Medarbejderstaben passerer 80 - samtidig stiger antallet af datateknikerelever fra 12 til 15. Årets undersøgelse af medarbejdertilfredsheden cementerer, hvad et vedvarende og målrettet fokus på medarbejderne kan gøre ved arbejdsglæden, som er i topform. netIP i Aalborg...

2016 (1/2)

2016 (2/2)

... runder seks medarbejdere. netIP Herning rykker i nye, større og mere centrale lokaler. netIP indtræder som hovedsponsor til netIP Cold Hawaii PWA World Cup. Erhvervs- og vækstminister Troels L. Poulsen gæster netIP til dialog om erhvervsfremme og elever.

2016 (2/2)

2017 (1/2)

Medarbejderstaben har passeret 100, og vi udvider primært i Herning og Aalborg. Kundegrundlaget vokser i Aarhus området, og vi åbner derfor naturligt kontor her for at være tættere på kunderne, og for at være nærværende. 2017 blev også året, hvor vi med stolthed modtog... 

2017 (1/2)

2017 (2/2)

... den tredie Gazelle-pris. Den første modtog vi i 2009, den anden i 2015. Vores fokus på netIP MENNESKENE understøttes af et tiltag med ”fondstankegang” – netIP familyCARE. Også i år er vi med på "bølgen" via et personligt sponsorat af Casper Steinfath, der er tredobbelt verdensmester i Stand Up Paddling. netIP er nu godkendt til 17 elever.

2017 (2/2)

2018 (1/2)

Medarbejderstaben når 117. Vi finder den rette mand til at starte vores næste afdeling, og åbner ny netIP afdeling med lokation i Viborg. Samtidig mander vi op på SharePoint-området med købet af lavaNET i Brande. Samarbejdet med Casper Steinfath forlænges og udbygges - Casper er nu... 

2018 (1/2)

2018 (2/2)

… vores værdiambassadør. netIP familyCARE tilbyder screening for hud- og modermærkekræft til alle medarbejdere og deres partnere, et tilbud som størstedelen tager imod. Ledelseskommissionen bruger vores ledelsesfilosofi som det gode eksempel for samtlige offentlige ledere i Danmark. netIP bliver nomineret til "DI PRISEN 2018" for vores arbejde med elever og initiativer, der fører til uddannelse af flere faglærte.

2018 (2/2)

2019 (1/2)

Der er stadig succes med at rekruttere medarbejdere, og staben vokser til 152 ansatte. Første medarbejder får base i København, hvor arbejdet med at etablere en afdeling indledes. Pladsen begynder at være trang på flere kontorer. Aarhus-afdelingen rykker derfor i nye større lokaler, og der offentliggøres en stor udvidelse af Thisted-afdelingen, som skal...

2019 (1/2)

2019 (2/2)

... påbegyndes i det følgende år. netIP familyCARE fortsætter med at give en økonomisk håndsrækning, der hvor medarbejderes familier måtte have behov for det, og alle medarbejdere tilbydes et kursus i førstehjælp. Vores værdiambassadør, Casper Steinfath, sikrer sig ved sæsonfinalen i World Touren et dobbelt verdensmesterskab.

2019 (2/2)

2020 (1/2)

Medarbejderstaben tæller nu over 180 it-mennesker, som alle sættes på prøve i et år præget af Corona-virussen. Fra den ene dag til den anden går netIP fra 7 afdelinger til 180 hjemmearbejdspladser, og alle danske virksomheder får samtidig et øget behov for digital kommunikation, it-sikkerhed og mobilitet. Som sociale mennesker måtte vi genopfinde netIP's stærke kultur i en digital version. Kreativiteten førte os ud i vellykkede arrangementer som...

2020 (1/2)

2020 (2/2)

... digital fredagsbar, online-koncert med DJ Harske Hubbi, julefrokost derhjemmefra, team-møder med udklædningstema og meget andet. En pulsmåling blandt alle ansatte viste, at trods krisen var 92,6% af medarbejderne trygge eller meget trygge i deres ansættelse - hvilket bekræftede at i oprørt vand er en stærk kultur uundværlig. Samtidig opslog netIP 26 nyoprettede stillinger og annoncerede planerne for etablering af en afdeling i Lillebæltsområdet.

2020 (2/2)

Bestyrelsen

  • Bestyrelsesformand:
  • Joakim Halvorsen
  • Bestyrelsesmedlemmer:
  • Martin Kjølhede
  • Jesper Grauenkjær
  • Peter Bjørndal
  • Per Svalgaard Larsen
Joakim Halvorsen
Martin Kjølhede
Jesper Grauenkjær
Peter Bjørndal
Per Svalgaard Larsen
Support