netIP er en virksomhed med fødderne solidt plantet i jorden, og uden indbygget begrænsning. Vi er lokalt forankret og arbejder altid i tæt dialog med vores kunder. Vi kalder os moderne jyske.

Sådan er vi

Vi er sat i verden for at levere it-løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres mål. Siden etableringen i 1996 har vi bestræbt os på til stadighed at levere en sund kombination af det innovative, det positive og det engagerede. Jysk når det er bedst og allersjovest.

Vores mantra er: When it works for you, it works for us. Med andre ord. Vi er først tilfredse, når du er tilfreds. it works!

Sådan arbejder vi

When it works for you, it works for us.

Vi betragter vores kunder som det helt centrale i alt hvad vi gør. Det er dine udfordringer, der inspirerer og motiverer os til altid at gøre det optimale i vores arbejde. Vi definerer løsningsforslag ud fra den enkelte kunde – og vi overholder altid vores aftaler. Medarbejderne hos netIP er certificerede i deres specialer, og vores vigtigste ressource er viden kombineret med erfaring og engagement. Det skaber kompetence og sikkerhed for stabile og korrekte løsninger.

Vi opbygger løsninger, hvor netværket har en aktiv og intelligent rolle i forhold til levering af applikationer og servicer. Løsninger som reagerer proaktivt på ændringer, også når det gælder sikkerhedstrusler.

Vores ledelsesfilosofi

Hos netIP er vi meget bevidste om at skabe en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Vi ser ikke medarbejderne som midlet til at nå målene. Nej, de er målet. De er vores råstof og derfor også det, der gør netIP unik. Medarbejderne er det parameter hvorpå vi bedst kan differentiere os fra vore dygtige konkurrenter.

Derfor har netIP også en bevidst filosofi omkring ledelse. Og vi tør godt sætte etiket og indholdsfortegnelse på vores ledelse. Ledelsen er personligt involverende, med respekt for helheden og det enkelte menneske. Vi arbejder målrettet på at forbedre og udvikle det personlige lederskab hos alle ledere. Og vi gør det ud fra devisen, at man ikke kan udvikle andre, før man er i stand til at udvikle sig selv. netIP er en arbejdsplads i udvikling og vi er altid interesseret i at udvikle og udvide vores medarbejderteam.


Mennesket i fokus, ikke tal og KPIer
Det ligger helt grundlæggende i vores DNA, at det er mennesket, der er i fokus. Vi måler ikke vores mennesker, men taler med dem om hvordan de har det, og hvordan vi gerne vil have de agerer. Vi vurderer dem, men måler dem ikke. Deres adfærd, teamspirit og potentiale er mindst lige så vigtigt, som deres faglige kunnen og resultater. Vores fokus ligger på helheden. Derfor er det heller ikke den individuelle medarbejders eller den enkeltstående afdelings fremdrift og præstationer, der er i fokus, men hvordan virksomheden som helhed klarer sig. Vi er et team, vi løfter i flok, vi agerer samlet, og vi bidrager alle på hver vores måde til netIPs udvikling.

Mennesker skal ledes af mennesker
At alle har de samme rettigheder og behandles på samme vilkår, er imidlertid ikke ensbetydende med, at alle medarbejdere skal ledes ens. Hos netIP anerkender vi, at mennesker er individuelle og har forskellige behov, og det skal der tages højde for. Her er en mellemleder således ikke leder af ti medarbejdere, men af ti mennesker, som hver især skal ses og forstås. Lederskab hos netIP handler mest af alt om personligt nærvær.

Hos os er ledelse ikke et privilegie men en disciplin, som vi hele tiden arbejder med og udvikler på. Vi har den indstilling, at hvis man som leder ikke kan udvikle sig selv, så kan man heller ikke udvikle andre. Det lyder simpelt, men det er svært, og derfor anerkender vi også, at det er et område, der kræver kontinuerlig træning af vores ledere. Ledere der arbejder kontinuerligt med egen udvikling hviler mere i sig selv, bliver afslappede, afstressede, mere selvsikre og glade, og det smitter af på medarbejderne.

Noget af det allervigtigste vores ledere skal tage til sig er, at det ”uperfekte” er ok. At det er okay at føle sig svag, frustreret, udfordret og så videre. Man bliver ikke noget supermenneske af at iføre sig en lederhabit. Der er ikke nogen facade, der skal opretholdes – tværtimod er noget af det, der karakteriserer den gode leder, at vedkommende er i balance, tør snakke om tingene og tør være sig selv.


Walk the talk
Vi ved godt det er nemt at ”talk the talk” – og det gælder i særdeleshed også i ledelse.”Walk the talk” – derimod - er en helt anden størrelse, og det ligger i vores DNA. Dét vi siger, er dét vi gør - og dét vi gør, er dét vi siger.

Vores sandhedsvidne her, er den uvildige Ledelseskommission, der i starten af 2018 indbød os til at deltage i et større casestudie omkring ledelse. Det kom der en ræke konklusioner og bekræftelser ud af. Her vælger vi blot at tage overskriften frem; ”Målstyret ledelse har veget pladsen for det hele menneske”. Du kan læse mere og se hele casen HER.

Hos netIP passer vi godt på hinanden

Vi betragter netIP som en familie – og i en familie passer man godt på hinanden. Det er grundtanken bag netIP familyCARE – et tiltag med "fonds-tankegang" helt uden formelle formålsparagraffer. netIP familyCARE rækker ud til alle vores ansatte og deres familier. Formålet med "fonden" er, at støtte menneskene i netIP og deres nærmeste familie i de svære situationer, de kan møde i tilværelsen. Situationerne kan være af forskellig art og alle vurderes lige - ingen situationer er for store eller for små. 

Læs mere her...

Kundeteams og relationer

Ansvaret for it-løsninger skal løftes i fællesskab af mennesker med de rette faglige kompetencer. Men for at få fuldt udbytte af et samarbejde med en it-leverandør, skal der desuden være et personligt match mellem de involverede parter og frihed til at opnå indsigt i kundens forretning. 

Et samarbejde med netIP indebærer derfor et fast kundeteam, omkring den enkelte kunde og deres behov. Det består af en række dynamiske roller. Teamet sammensætning afhænger af kundens forretning og behov, og kan udvides med yderligere konsulenter og støttefunktioner. Vigtigst er, at vi sætter vinderholdet til hver kunde, hvilket giver synergi i form af bedre beslutninger, bedre løsninger, og færre fejl.

 

Medspiller på hjemme- og udebane

Hos netIP er vores mål, at levere it-løsninger der hjælper kunderne med at nå deres mål. Det lykkes vi med, ved altid at have den enkelte medarbejder i fokus. Derfor giver det også rigtig god mening, at vores strategi for hvilke sponsorater vi involverer os i, er at en eller flere medarbejdere er engagerede i formålet. Så når en eller flere kollegaer er engagerede i det lokale sports-, forenings- og kulturliv, så er netIP en aktiv medspiller.

Medarbejderne og den lokale tilstedeværelse er hele omdrejningspunktet i netIP’s forretning, og derfor giver det god mening at kunne bidrage de steder hvor vores medarbejdere brænder i fritiden. Det synes vi er inspirerende, givende og så underbygger det selve kerneværdierne i netIP. Det gør det fordi, at netIP brænder for vores medarbejdere – både på hjemmebane og udebane.

Support